Business news from Ukraine

OFFIZIELLE KURSE VON BANKMETALLEN VOM 10. JUNI

Offizielle Kurse von Bankmetallen vom 10. Juni

OFFIZIELLE KURSE VON BANKMETALLEN VOM 30. MAI


Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)

OFFIZIELLE KURSE VON BANKMETALLEN VOM 24. MAI


Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)

OFFIZIELLE KURSE VON BANKMETALLEN VOM 11. MAI


Daten: NBU
1 Feinunze (31,10 Gramm)