Business news from Ukraine

ПівнГЗК спрямував на дивіденди 580 млн грн прибутку за I кв-2024

25 Червня , 2024  

ПрАТ “Північний гірничо-збагачувальний комбінат” (Північний ГЗК, Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), що входить до групи “Метінвест”, за підсумками роботи у 2023 році отримало 866,090 млн грн чистого прибутку, тоді як завершило 2022 рік із чистим збитком 2 млрд 972,333 млн грн.

Згідно з рішенням єдиного акціонера – компанії Metinvest B.V. (Нідерланди), якій належить 100% акцій ПрАТ “ПівнГЗК” – на своїх зборах 30 квітня 2024 року, прибуток за 2023 рік залишено нерозподіленим.

Іншим рішенням акціонера – на зборах від 14 травня 2024 року – змінено структуру управління товариством на однорівневу з внесенням відповідних змін до статуту. При цьому після реєстрації оновленого статуту ліквідується наглядова рада і створюється рада директорів із чотирьох осіб. До неї увійшли на три роки гендиректор “Метінвесту” Юрій Риженков, фіндиректор “Метінвесту” Юлія Данкова та директор з правового забезпечення “Метінвесту” Світлана Романова як невиконавчі директори, а також як виконавчий директор Ігор Тонєв, посаду якого як гендиректора ліквідують.

При цьому раніше на підставі рішення акціонера від 28 березня 2024 року повноваження Андрія Скачкова як гендиректора припинено за згодою сторін, а гендиректором призначили Тонєва.

24 травня 2024 року відбулася державна реєстрація статуту Північного ГЗК у новій редакції. 25 травня поточного року на засіданні ради директорів Північного ГЗК фіндиректорку “Метінвесту” Юлію Данкову обрано головою ради директорів строком з 25 травня 2024 року по 24 травня 2027 року включно. Ігоря Тонєва було обрано головним виконавчим директором зі строком повноважень з 25 травня 2024 року по 2 квітня 2025 року включно. І було визначено, що згідно з п. 7.8. статуту Північного ГЗК головний виконавчий директор у діяльності загалом, організаційній структурі, штатному розписі та документообігу товариства іменується генеральним директором.

Рішенням акціонера від 13 червня 2024 року на своїх зборах отриманий у січні-березні поточного року чистий прибуток у розмірі 580,409 млн грн спрямовується на виплату дивідендів за 2024 рік. При цьому на одну просту акцію припадає 0,25 грн дивідендів.

Радою директорів товариства (протокол №3 від 14 червня 2024 року) ухвалено рішення щодо встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строку їх виплати. Дата початку виплати дивідендів – 1 липня 2024 року, дата закінчення виплати дивідендів – 13 грудня 2024 року включно.

Як повідомлялося, ПівнГЗК за 9 міс.-2023 отримав чистий прибуток у розмірі 681,867 млн грн, тоді як завершив аналогічний період 2022 року з чистим збитком 2 млрд 227,488 млн грн. Нерозподілений прибуток на кінець вересня 2023 року становив 10 млрд 727,921 млн грн.

Підприємство завершило 2022 рік із чистим збитком 2 млрд 972,333 млн грн, тоді як 2021 року отримало чистий прибуток 25 млрд 293,042 млн грн.

Також повідомлялося, що “Метінвест” з квітня поточного року впровадив нову модель роботи криворізьких видобувних підприємств, об’єднуючи під єдиним керівництвом гірничо-збагачувальні комбінати в Кривому Розі. Управляє Центральним, Інгулецьким і Північним ГЗК єдиний адміністративно-управлінський центр. Для цього створено гірничодобувний департамент у структурі операційної дирекції групи. Очолив департамент Ігор Тонєв, який також призначений на посаду єдиного генерального директора трьох ГЗК. До цієї посади він з 2019 року очолював збутову компанію “Метінвест-СМЦ”, а в “Метінвесті” працює з 2011 року.

Комбінат спеціалізується на видобутку, переробці та випуску залізорудної сировини.

Metinvest B.V. володіє 100% акцій Північного ГЗК.

ПівнГЗК входить до групи “Метінвест”, основними акціонерами якої є ПрАТ “Систем Кепітал Менеджмент” (СКМ, Донецьк) (71,24%) і група компаній “Смарт-холдинг” (23,76%). Керуючою компанією групи “Метінвест” є ТОВ “Метінвест Холдинг”.

Статутний капітал ПівнГЗК – 579,707 млн грн.

, ,