Business news from Ukraine

СК “Бусин” відновила дію договору перестрахування авіаційної відповідальності з лімітом $550 млн

Страхова компанія “Бусин” (Київ) відновила дію найбільшого за обсягом на українському страховому ринку облігаторного договору перестрахування авіаційної відповідальності з лімітом $550 млн та договору облігаторного перестрахування авіаційного КАСКО з ємністю $6 млн, повідомляється на сайті страховика.

Також зазначається, що до договорів перестрахування залучено відомих синдикатів Lloyds та провідних світових компаній з високим рейтингом фінансової надійності. Облігаторна програма у повному обсязі поширюється на ретроцесійні ризики, що гарантує оперативність розгляду пропозицій та надійне покриття ризиків від партнерів із перестрахування.

СК “Бусин” зареєстрована у лютому 1993 року. Спеціалізується на ризикових видах страхування. Є учасником низки професійних та галузевих об’єднань: Ліги страхових організацій України, Національного клубу страхових виплат, Міжнародного об’єднання авіаційних страховиків (UA), Ядерного страхового пулу, Американської палати в Україні, Британського бізнес-клубу.

, , , ,

СК “ІНГО” у серпні надала на 17% більше медичних послуг, ніж у липні

Страхова компанія “ІНГО” у серпні надала медичних послуг на 17% більше, ніж у липні повідомляється на сайті страховика.

Також наголошується, що інтенсивність звернення за медичною допомогою у серпні збільшилася до 1,3 тис. на день.

За всі ці послуги та медикаменти у серпні компанія сплатила застрахованим 25 млн грн проти 17,8 млн грн у липні. Найбільше СК сплатила медичні консультації (+21%), лікарські препарати (+22%), отримання інструментальної діагностики (+23). При цьому стоматологічна допомога та виплати на офтальмологію скоротилися на 3% та 8% відповідно. Крім того, збільшилася виплата на послуги з госпіталізації (+13%) та вітамінізації (+68%).

ІНГО є повним членом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), членом Американської торгової палати (АСС), Європейської бізнес-асоціації (EБA) та Міжнародної торгової палати (ICC).

, ,

Нацбанк зобов’язав СК “Спейр” усунути деякі порушення нормативів

Національний банк України 2 вересня застосував до ТДВ “Страхова компанія “Спейр” (Київ) міру впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів щодо усунення порушень та причин, що сприяли його вчиненню, повідомляється на сайті регулятора.

“СК “СПЕЙР” порушує норматив ризиковості операцій, що було виявлено за результатами аналізу звітності страховика за I квартал 2022 року.

Страховику встановлено термін для усунення порушення до 3 жовтня 2022 року.

ТДВ “СК “Спейр” здійснює діяльність у сегменті non-life за добровільними видами страхування. У першому півріччі 2022 року страховик зібрав 6,4 млн грн страхових платежів та виплатив 22,8 тис. грн страхових виплат.

,

20 вересня СК “ВУСО” розгляне питання щодо приєднання “АСКА”

Акціонери ПрАТ “Страхова компанія “ВУСО” (Київ) на зборах 20 вересня розглянуть питання про приєднання ПрАТ “Українська акціонерна страхова компанія АСКА” (м. Запоріжжя), погодження шляхів та умов проведення реорганізації, прийняття товариством майна, прав та обов’язків, наголошується на порядку денному зборів акціонерів СК “ВУСО”, оприлюдненому в інформаційній базі НКЦПФР.

Згідно з проектом рішень зборів, внаслідок реорганізації ПрАТ “УАСК АСКА” припиняє діяльність як юридична особа. СК “ВУСО” за передавальним актом приймає майно, права та обов’язки “УАСК АСКА” та стає її правонаступником.

Прості акції “УАСК АСКА”, анулюються шляхом приєднання, конвертуються у прості акції СК “ВУСО”. Привілейовані акції “УАСК АСКА” конвертуються у прості акції “СК “ВУСО”.

Розміщення акцій “СК “ВУСО” здійснюється шляхом конвертації акцій “УАСК АСКА” в акції СК “ВУСО”, що випускаються товариством з цією метою, та їх розподіл між акціонерами “УАСК АСКА” здійснюється у порядку та за коефіцієнтом конвертації акцій, визначеним у Договорі про приєднання.

Кількість акцій СК “ВУСО”, яку отримує кожен акціонер, що бере участь у розподілі таких акцій, визначається шляхом множення кількості належних йому акцій у статутному капіталі “УАСК АСКА” на коефіцієнт конвертації, що визначається як співвідношення номінальної вартості акції “УАСК АСКА” до номінальної вартості акції “СК “ВУСО”. Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1.0 (один).

Крім того, враховуючи наявність у місті Запоріжжі відокремленого підрозділу СК “ВУСО”, а також відсутність необхідності у відкритті додаткових представництв у місті в період військових дій в Україні акціонери планують не затверджувати створення відокремленого підрозділу товариства у місті Запоріжжі на базі “УАСК АСКА”.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України на засіданні 4 серпня 2022 року ухвалив рішення про надання АТ “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Альтитуда” (Київ) дозволу на придбання акцій ПрАТ “Українська акціонерна страхова компанія “АСКА” (Запоріжжя), що забезпечить перевищення 5 % голосів у вищому органі управління підприємства.

Раніше “ЗНВКФ “Альтитуда” повідомив про намір придбати 99,592891% УАСК “АСКА”. Також уточнювалося, що на даний час цей фонд акціями “АСКА” не володіє і афілійованих осіб не має. Загалом йдеться про купівлю 18 млн 662,091 тис. простих акцій та 20,03 тис. привілейованих акцій “АСКА”.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2021 року інвестиційна компанія SCM Рената Ахметова повідомила про досягнення попередніх домовленостей з продажу УАСК “АСКА” акціонерам СК “ВУСО”. Нацбанк 22 грудня погодив “Альтитуді” купівлю 99,593% акцій “АСКА”, а також 62,2156% акцій ПрАТ “Страхова компанія “АСКО-Донбас Північний” (Дружківка Донецької обл.), в якому 62,4699% належало “АСКА”.

УАСК “АСКА” – перша приватна страхова компанія, що з’явилася у незалежній Україні, працює вже понад 30 років. Входила до портфелю міжнародної інвестиційної компанії SCM. НБУ 22 грудня 2021 року вирішив анулювати 34 її ліцензії на здійснення страхування на підставі поданої компанією заяви, крім ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Згідно з поданою УАСК “АСКА” звітністю за три перші місяці 2022 року, обсяг страхових премій склав 60,4 млн грн, вартість активів – 491млн грн, виплати 21,4 млн грн.

До “ВУСО” засновано у 2001 році. На даний час володіє 50 ліцензіями: 34 – на добровільні та 16 – на обов’язкові види страхування, представлена у всіх регіонах України.

Компанія є членом МТСБУ та УФС, учасником Угоди про пряме врегулювання збитків та членом Ядерного страхового пулу. Мажоритарним акціонером компанії є АТ “Закритий недиверсифікований корпоративний венчурний інвестиційний фонд “Альтитуда” (Київ).

, ,

СК “Ван Клік” планує змінити назву на СК “Прем’єр Альянс”

Акціонери ПрАТ “Страхова компанія “Ван Клік” (раніше – “Саламандра Україна”, Полтава) на зборах акціонерів 15 вересня розглянуть питання про перейменування компанії на ПрАТ “СК “Прем’єр Альянс”, повідомляється на порядку денному зборів акціонерів компанії в інформаційної бази Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Під час зборів також заплановано змінити виконавчий орган товариства з одноосібного – генеральний директор – на колегіальний: правління на чолі з головою правління.

За даними Національного банку України, у першому кварталі 2022 року компанія зібрала 11,8 млн грн чистих премій та 9,8 млн грн підписаних премій, виплатила клієнтам 3,972 млн грн.

Активи компанії становили 99,540 млн грн, власний капітал – 63,4 млн грн, зобов’язання – 36,2 млн грн, страхові резерви – 17,6 млн грн.

Фінансовий результат до оподаткування за підсумками першого кварталу становив 346,7 тис. грн, чистий прибуток – 39,4 тис. грн.

СК “Ван Клік” входить до небанківської фінансової групи “Саламандра”, кінцевим бенефіціаром та власником якої є Юрій Явтушенко.

, ,

СК “Велтлінер” направить 15% від зібраних страхових платежів на потреби ЗСУ

Акціонери СК “Велтлінер” (Київ) 27 вересня розглянуть питання про надання наглядовій раді повноважень щодо надання згоди на перерахування допомоги на потреби Збройних сил України в межах 15% від суми фактично зібраних страхових платежів за добровільними особистими видами страхування за період з 27 вересня 2022 року до дати прийняття рішень наглядовою радою.

Згідно з порядком денним зборів акціонерів, оприлюдненим у систему розкриття інформації НКЦПФР, акціонери також планують прибуток за 2021 рік не розподіляти, дивіденди акціонерам – не нараховувати та не виплачувати, здійснити відрахування до резервного фонду 5% прибутку за рік у сумі 73,9 тис. грн грн та направити на поточні витрати господарської діяльності 1,404 млн грн.

Як повідомлялося, СК “Велтлінер” з 2012 року є правонаступником ПрАТ “Страховий дім “Європейський світ”. Має 28 ліцензій з добровільних та обов’язкових видів страхування, пропонує клієнтам понад 100 страхових продуктів.

З другого півріччя 2021 року до команди “СК “Велтлінер” приєдналися колективи трьох інших страхових компаній, з яких один страховик за власним бажанням залишив ринок, ще один був проданий та змінив спеціалізацію.

, ,