Business news from Ukraine

Визначено найкращі країни ЄС для роботи жінок – дослідження

1 Березня , 2024  

Фінляндія є найкращою країною в ЄС для жінок на робочому місці, показало нове дослідження. Експерти з особистих фінансів Finansvalp проаналізували дані Євростату щодо місць, які займають жінки в національних парламентах, жінок на вищих керівних посадах, а також середній чистий дохід за статтю у 2022 році в 27 країнах-членах ЄС. Кожна країна отримала оцінку за 50-бальною шкалою та була ранжована від найгіршого до найкращого показника гендерної рівності.

Фінляндія очолила дослідження як найкраща країна з точки зору гендерної рівності на робочому місці. Країна випередила всі інші країни завдяки високому відсотку жінок на керівних посадах по всій країні. Жінки складають 72,4% місць у національному уряді, що є найвищим показником серед усіх країн ЄС. Фінляндія також посідає друге місце за часткою жінок у національному парламенті – 46%. Незважаючи на велику кількість жінок, які обіймають керівні посади в країні, гендерний розрив в оплаті праці все ще залишається проблемою у Фінляндії. Середній чистий дохід чоловіків у 2022 році становив 27 353 євро, тоді як жінки заробляли в середньому на 6,04% менше – 25 719 євро.

Португалія трохи відстала від Фінляндії, посівши друге місце за рівнем гендерної рівності на робочому місці. У 2022 році середній чистий дохід у Португалії був вищим для жінок, ніж для чоловіків, що позиціонує країну як єдину країну ЄС, де працівниці в середньому заробляють більше. Середній чистий дохід жінок становив 11 038 євро, що на 0,53% більше, ніж середня заробітна плата чоловіків – 10 979 євро. Незважаючи на те, що річний дохід просунув Португалію на перше місце в дослідженні, країна посіла шосте місце за найнижчою часткою жінок серед керівників: жінки складають лише 16,9% керівників найбільших португальських компаній, акції яких котируються на фондовій біржі.

Франція посіла третє місце в дослідженні країн ЄС з найбільш гендерно рівними робочими місцями. Країна отримала високий рейтинг гендерної рівності завдяки великому відсотку жінок на керівних посадах у деяких з найбільших компаній, що котируються на біржі. Жінки складають 46,1% членів правління цих великих корпорацій, що є найвищим показником серед усіх країн ЄС. Кожен четвертий керівник у цих же компаніях – жінка (29%), поступаючись лише Литві.

Швеція посіла четверте місце в дослідженні щодо гендерної рівності на робочому місці. Країна є домом для найбільш гендерно-рівноправного парламенту в ЄС. Приблизно 46,6% місць у національному парламенті займають жінки – більше, ніж у будь-якій іншій країні. Швеція також посідає четверте місце за відсотком жінок-керівників у великих державних організаціях країни: жінки становлять 28,6% усіх керівників.

Нідерланди замикають п’ятірку країн ЄС за рівнем зайнятості жінок. Країна посідає високі позиції за представництвом жінок у національному уряді (53,6%) та національному парламенті (29%). Хоча жінки складають значну частку місць в уряді та парламенті, чоловіки все ще мають тенденцію заробляти більше в середньому в Нідерландах. Згідно з даними про середній чистий дохід за 2022 рік, чоловіки заробляють на 5,28% більше, ніж жінки в країні.

Бельгія посідає шосте місце в ЄС за рівнем гендерної рівності на робочих місцях. Більше половини (55%) місць у національному уряді Бельгії займають жінки, що є другим найвищим відсотком серед усіх країн, які брали участь у дослідженні. Жіноче представництво країни також залишається високим на рівні парламенту, де жінки займають 42,9% всіх місць. Бельгія також посідає 11-те місце в ЄС за найнижчим розривом в оплаті праці між чоловіками та жінками: середній чистий дохід чоловіків на 3,37% вищий, ніж у жінок.

Данія посіла сьоме місце в дослідженні найкращих країн ЄС для роботи жінок. Країна посіла високе місце завдяки 8-му найнижчому розриву в оплаті праці в ЄС (3,03%) і великій частці жінок на керівних посадах по всій країні. Рівно 44,1% місць у національному парламенті Данії займають жінки, і лише Швеція та Фінляндія мають вищий показник в ЄС. Данія також посідає третє місце за кількістю жінок у правліннях найбільших компаній, акції яких котируються на біржі (41,4%), трохи поступаючись Франції та Італії.

Іспанія, Німеччина та Литва увійшли до топ-10 країн ЄС з найбільш гендерно рівними робочими місцями. Іспанія та Німеччина отримали високі оцінки за представництво жінок в уряді та парламенті, а Литва посіла 10-те місце в дослідженні завдяки найвищій частці жінок-керівників серед усіх країн ЄС.

Таблиця: Країни ЄС з найбільш гендерно рівними робочими місцями

Олле Петтерссон, фінансовий експерт та генеральний директор Finansvalp, прокоментувала дослідження: “За останні 20 років кількість жінок, які обіймають посади в національних урядах та парламентах країн ЄС, зросла більш ніж на 50%, а частка жінок у складі правління найбільших компаній, акції яких котируються на біржі, збільшилася на 312%.

“Якщо тенденція до збільшення представництва жінок на керівних посадах в ЄС продовжиться, ми сподіваємося, що розрив в оплаті праці жінок і чоловіків зменшиться, що зробить багато країн більш сприятливими для роботи жінок”.

З повною таблицею результатів можна ознайомитися тут.

Джерела: Євростат