Business news from Ukraine

Страховик “ВУСО” підтвердив рейтинг фінансової стійкості на рівні “uaAA”

31 Серпня , 2023  

ПрАТ “Страхова компанія “ВУСО” (Київ) у січні-червні 2023 року зібрала 1,188 млрд грн валових премій, що на 79,8% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, повідомило рейтингове агентство “Стандарт-Рейтинг” в інформації про підтвердження компанії рейтингу фінансової стійкості на рівні “uaAA” за національною шкалою.

Згідно з інформацією на сайті РА, зокрема, надходження від фізичних осіб збільшилися на 65,08% – до 825,974 млн грн, а від перестраховиків – на 47,44% до 12,863 млн грн. Таким чином, частка фізичних осіб у брутто-преміях страховика за підсумками перших шести місяців 2023 року склала 69,50%, а частка перестраховиків склала 1,08%.

Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2023 року порівняно з тим самим періодом 2022 року зросли на 7,10% до 93,399 млн грн. Унаслідок більших темпів приросту брутто премій порівняно зі страховими платежами, відправленими перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях знизився на 5,34 п.п. до 7,86%.

Чисті премії компанії зросли на 90,89% до 1,095 млрд грн, а зароблені премії – на 82,25% до 1,031 млрд грн.

СК “ВУСО” за перше півріччя 2023 року виплатила своїм клієнтам 438,689 млн грн, що на 99,34% вище обсягу страхових виплат і відшкодувань за аналогічний період 2022 року. Таким чином, рівень виплат зріс на 3,61 п.п. до 36,91%.

За підсумками перших шести місяців 2023 року, незважаючи на негативний результат від операційної діяльності в розмірі 9,6 млн грн, компанія отримала чистий прибуток у розмірі 1,580 млн грн.

Активи компанії на звітну дату збільшилися на 52,38% – до 1,544 млрд грн, власний капітал показав приріст на 51,42% – до 575,652 млн грн, зобов’язання зросли на 52,95% – до 978,531 млн грн, грошові кошти та їхні еквіваленти збільшилися на 4,60% – до 458,628 млн грн.

РА також зазначає, що станом на початок другого півріччя 2023 року компанія сформувала портфель інвестицій в ОВДП у розмірі 163,740 млн грн, що підвищувало рівень забезпеченості страховика ліквідними активами, які в сукупності покривали 63,60% зобов’язань компанії.

Крім того, залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах (МТСБУ) страховика становив 257,517 млн грн, зокрема 192,244 млн грн – додаткові гарантійні внески. що позитивно впливало на ліквідність компанії.

СК “ВУСО” заснована 2001 року. Компанія володіє 50 ліцензіями: 34 – на добровільні та 16 – на обов’язкові види страхування, представлена в усіх регіонах України. Є членом МТСБУ та УФС, учасником Угоди про пряме врегулювання збитків і членом Ядерного страхового пулу.

, ,