Business news from Ukraine

“Страхові гарантії України” збільшила збір премій у 2 рази

ПрАТ “Страхові гарантії України” (“СГУ”) у 2023 році зібрало 3,41 млн грн валових премій, що на 99,7% більше, ніж роком раніше, випливає з інформації рейтингового агентства “Експерт-Рейтинг” про підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика/кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні “uaАА” за підсумками роботи за рік.

При цьому наголошується, що в аналізованому періоді страховик продовжив зберігати спеціалізацію страхування вантажів і багажу, на яку припало понад 95% отриманих за 2023 рік премій.

За 2023 рік компанія виплатила 3 тис. грн, тоді як роком раніше їх не проводила.

За 2023 рік власний капітал “СГУ” збільшився на 6,52% і склав 42,76 млн. грн., а його валові зобов’язання скоротилися на 26,63% до 14,18 млн. грн. Різноспрямований рух показників призвів до зростання співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями на 93,89 п.п. до 301,67%.

Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках компанії станом на 31 грудня 2023 р. зменшився на 5,41% до 47,68 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань страховика за рахунок більших темпів зниження валових зобов’язань зріс на 75,48 п.п. до 336,35%.

За підсумками 2023 року “СГУ” було отримано чистий прибуток в обсязі 1,76 млн грн, що на 1,7 млн грн перевищило її чистий прибуток за 2022 рік. При цьому операційний збиток скоротився більш ніж удвічі – до 791 тис. грн.

ПрАТ “СГУ” зареєстровано в листопаді 2005 року. Має ліцензії на здійснення 15 видів страхової діяльності, зокрема чотири – на здійснення обов’язкових видів страхування, 11 – добровільного страхування.

, , , ,

Українська аграрно-страхова компанія збільшила валові премії на 56,2%, виплати на 32,7%

ПрАТ “Українська аграрно-страхова компанія” (УАСК, Київ) у січні-вересні 2023 року зібрала 17,863 млн грн валових премій, що на 56,2% більше обсягу за аналогічний період 2022 року, повідомило рейтингове агентство “Стандарт-Рейтинг”, підтвердивши компанії рейтинг фінансової стійкості на рівні “uaАА” за національною шкалою.

Згідно з повідомленням на сайті РА, зокрема, надходження від фізичних осіб знизилися на 22,41% – до 180 тис. грн, а премії від перестраховиків у розглянутому періоді були відсутні.

Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за три квартали 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року зросли на 65,52% – до 8,592 млн грн, а коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях зріс на 2,70 п.п. – до 48,1%.

Крім того, чисті премії страховика зросли на 48,53% – до 9,271 млн грн, а зароблені премії – на 27,71%, до 10,540 млн грн.

Компанія за дев’ять місяців 2023 року виплатила своїм клієнтам 2,761 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 32,68% вище за обсяг виплат за дев’ять місяців 2022 року. З огляду на більші темпи приросту валових премій порівняно зі страховими відшкодуваннями, рівень виплат у аналізованому періоді знизився на 2,74 п.п. – до 15,46%.

За підсумками січня-вересня 2023 року компанія отримала чистий прибуток у розмірі 1,099 млн грн. Її активи зросли на 13,64% – до 89,405 млн грн, власний капітал показав приріст на 1,86% – до 60,316 млн грн, зобов’язання збільшилися на 49,52% – до 29,089 млн грн, грошові кошти та їхні еквіваленти зменшилися на 76,92% – до 1,738 млн грн.

РА повідомляє, що станом на 1 жовтня 2023 року компанія сформувала портфель поточних фінансових інвестицій у сумі 78,054 млн грн, що складалися з депозитних вкладів у банках із кредитним рейтингом на рівні не нижче uaAA (18 млн грн) та інвестицій в ОВДП (60,054 млн грн).

СК “Українська аграрно-страхова компанія” (раніше – СК “Саламандра-Дніпро”) працює на ринку країни з 1995 року.

За її даними, 84,75% статутного капіталу належить агрофірмі “Добробут”, 5,5% -ТОВ “Фірма “Астарта-Київ”, 9,75% – ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт”.

Як повідомлялося, НБУ в серпні поточного року погодив Аstarta Holding PLS. опосередковане володіння 100% акцій страховика.

, ,

СК “Універсальна” збільшила валові премії в 2,1 раза, виплати – на 86,5%

Страхова компанія “Універсальна” (Київ) у січні-червні 2023 року зібрала 982,4 млн грн грн валових страхових премій, що в 2,06 раза більше, ніж за аналогічний період 2022 року, повідомляється на сайті рейтингового агентства “Стандарт-Рейтинг”.

Водночас зазначено, що агентство підтвердило кредитний рейтинг/рейтинг фінансової стійкості (надійності) СК “Універсальна” на рівні “uaААА” за національною шкалою на підставі аналізу роботи за вказаний звітний період.

Згідно з оприлюдненими даними, надходження від фізичних осіб зросли на 83,83% до 430,9 млн грн, а від перестраховиків – на 72,43% до 838 тис. грн. Незважаючи на приріст премій від фізичних осіб, за підсумками першого півріччя 2023 року юридичні особи переважали в клієнтському портфелі компанії. При цьому найбільша частка отриманих премій (понад 35%) надійшла від добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я).

Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року знизилися на 3,86% – до 32,909 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях знизився на 3,86 п.п. – до 3,35%.

Чисті премії страховика зросли в 2,15 раза – до 949,471 млн грн, а зароблені премії показали приріст на 40,43% – до 747,399 млн грн.

Обсяг страхових виплат, здійснених СК “Універсальна” за перше півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року, зріс на 86,48% – до 288,5 млн грн. З огляду на більші темпи приросту брутто-премій над страховими виплатами та відшкодуваннями, рівень виплат знизився на 3,22 п.п. – до 29,36%.

РА зазначає, що за підсумками першого півріччя 2023 року операційний прибуток страховика склав 50,661 млн грн, а чистий прибуток – 63,681 млн грн.

Активи компанії на 30 червня 2023 року зросли на 9,20% – до 2,032 млрд грн, власний капітал показав приріст на 11,09% – до 637,9 млн грн, зобов’язання збільшилися на 8,35% – до 1,395 млрд грн, грошові кошти та їхні еквіваленти зросли на 1,34% – до 239,1 млн грн.

Станом на звітну дату компанія сформувала портфель поточних фінансових інвестицій, що складався з банківських депозитів (564,829 млн грн) і ОВДП (227,905 млн грн). Станом на початок другого півріччя 2023 року грошові кошти та їхні еквіваленти покривали 17,14% зобов’язань компанії, ліквідні активи – 73,99%, а показник покриття зобов’язань своїм капіталом у компанії становив 45,74%.

СК “Універсальна” має міжнародний склад акціонерів, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку володіє 30% акцій і Fairfax Financial Holdings Limited – 70% акцій.

Fairfax Financial Holdings Limited (Канада) – холдингова компанія, яка через свої дочірні компанії займається переважно страхуванням від нещасних випадків, страхуванням майна та управлінням інвестиціями.

, , ,

СК “Універсальна” збільшила валові премії на 63,7%, виплати – на 37%

Страхова компанія “Універсальна” (Київ) у січні-березні 2023 року зібрала 335,927 млн грн грн валових страхових премій, що на 63,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, повідомляється на сайті рейтингового агентства “Стандарт-Рейтинг”.

Водночас зазначено, що агентство підтвердило кредитний рейтинг/рейтинг фінансової стійкості (надійності) СК “Універсальна” на рівні “uaААА” за національною шкалою на підставі аналізу роботи за вказаний звітний період.

Згідно з оприлюдненими даними, надходження від фізичних осіб зросли на 72,54% – до 192,742 млн грн, а від перестраховиків – на 23,01%, до 0,278 млн грн. Таким чином фізичні особи переважають у клієнтському портфелі компанії. При цьому найбільша частка премій (майже 37%) надійшла від добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного).

Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року знизилися на 4,46% – до 10,293 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях знизився на 2,19 п.п. – до 3,06%.

Чисті премії страховика за січень-березень зросли на 67,50% – до 325,634 млн грн, а зароблені премії показали приріст на 22,91% – до 338,852 млн грн.

Обсяг здійснених СК “Універсальна” страхових виплат за перший квартал 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року зріс на 37,03% – до 105,228 млн грн. З огляду на більші темпи приросту брутто-премій над страховими виплатами та відшкодуваннями, рівень виплат знизився на 6,11 п.п. – до 31,32%.

Так, за підсумками першого кварталу 2023 року операційний прибуток компанії склав 27,722 млн грн, що на 43,38% перевищило показник за перший квартал 2022 року, а чистий прибуток страховика збільшився в 3,64 раза – до 34,427 млн грн.

Активи компанії на 1 квітня 2023 року зменшилися на 4,56% – до 1,776 млрд грн, власний капітал зріс на 6% – до 608,643 млн грн, зобов’язання скоротилися на 9,27% – до 1,168 млрд грн, грошові кошти та їхні еквіваленти знизилися на 26,20% – до 174,103 млн грн.

При цьому РА зазначає, що станом на звітну дату компанія сформувала портфель поточних фінансових інвестицій, що складався з банківських депозитів (603,883 млн грн) і ОВДП (159,636 млн грн). Грошові кошти та їхні еквіваленти покривали 14,91% зобов’язань ПрАТ “СК “Універсальна”, ліквідні активи (грошові кошти, банківські депозити та ОВДП) покривали 80,29% зобов’язань заставодавця, а показник покриття зобов’язань власним капіталом у компанії становив 52,12%.

СК “Універсальна” має міжнародний склад акціонерів, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку володіє 30% акцій і Fairfax Financial Holdings Limited – 70% акцій.

Fairfax Financial Holdings Limited (Канада) – холдингова компанія, яка через свої дочірні компанії займається переважно страхуванням від нещасних випадків, страхуванням майна та управлінням інвестиціями.

, ,

СК “КРАЇНА” У I КВ. СКОРОТИЛА ВАЛОВІ ПРЕМІЇ НА 17,7%, ВИПЛАТИ – НА 31,3%

Валові страхові премії ПАТ “Страхова компанія “Країна” (Київ) у січні-березні 2022 року становили 125,2 млн грн, що на 17,7% менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року, повідомив “Експерт-Рейтинг” в інформації про оновлення рейтингу компанії на рівні “uaAA+” за національною шкалою за підсумками першого кварталу 2022 року.

За даними агентства, частка страхових премій компанії, що належать перестраховикам, зменшилася на 44,72%, а їхня частка у структурі валових премій компанії знизилася до 2%.

Агентство зазначає, що зменшення валових премій страховика у першому кварталі 2022 року пов’язане із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу РФ та запровадження в Україні воєнного стану.

СК “Країна” у першому кварталі 2022 року здійснила 60,28 млн грн страхових виплат та відшкодувань, що на 31,32% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Водночас рівень виплат у першому кварталі 2022 року, порівняно з першим кварталом 2021 року, знизився на 9,55 п.п. до 48,16%.

Власний капітал компанії на 31 березня 2022 року збільшився на 3,65% до 155,57 млн грн, а його валові зобов’язання збільшилися на 5,63% до 181, 45 млн грн. Внаслідок цього рівень покриття власним капіталом зобов’язань страховика знизився на 1,64 п.п. – до 85,74%.

В аналізованому періоді обсяг грошових коштів компанії та їхніх еквівалентів знизився на 38,61% і становив 62,12 млн грн, а показник покриття грошовими коштами зобов’язань страховика став меншим на 22,99 п.п. та становив 34,24%.

При цьому РА зазначає, що станом на 31 березня 2022 року страховик здійснив поточні фінансові інвестиції в ОВДП у сумі 48,009 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість компанії ліквідними активами. Отже, разом ліквідні активи (гроші та ОВДП) покривали 60,70% зобов’язань страховика.

Діяльність АТ СК “Країна” у першому кварталі 2022 року була прибутковою. Зокрема, прибуток від операційної діяльності становив 3,59 млн грн, тоді як за підсумками першого кварталу 2021 року було отримано операційний збиток. Чистий прибуток страховика за перший квартал 2022 року становив 0,94 млн грн, що на 89,16% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

СК “Країна” працює на страховому ринку України з 1994 року. Має ліцензії на здійснення 23 видів страхування.

, , ,