Business news from Ukraine

Нацбанк почав переведення українського страхового ринку на європейські стандарти

Національний банк України (НБУ) розробив положення про переведення українського страхового ринку на європейські стандарти для приведення діяльності страховиків у відповідність до директив Європейського Парламенту та Ради ЄС 2009/138/ЄС від 25 листопада 2009 року щодо започаткування та провадження діяльності у сфері страхування та перестрахування (Solvency II).

Як повідомляється на сайті НБУ, розроблене та запропоноване до обговорення громадськості положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика складається з двох головних блоків.

Перший блок включає вимоги до забезпечення платоспроможності, зокрема, встановлює порядок розрахунку регулятивного капіталу та прийнятного регулятивного капіталу з урахуванням обмежень щодо складу та структури прийнятних активів для їх розрахунку, а також порядок розрахунку капіталу платоспроможності. Так, мінімальний капітал за спрощеним підходом для окремих категорій страховиків, зокрема, life-страховиків і non-life-страховиків, зі значними обсягами діяльності встановлений на рівні не менше 48 млн грн, для інших – 32 млн грн.

Спрощений підхід до розрахунку капіталу платоспроможності з урахуванням показників страхових премій, страхових виплат, технічних резервів тощо страховики застосовуватимуть до 2027 року.

Другий блок включає вимоги до інвестиційної діяльності страховика, зокрема активів для покриття технічних резервів та обмеження на інвестування.

НБУ зазначає, що положення набуде чинності з 1 січня 2024 року і передбачатиме шестимісячний строк для приведення страховиками своєї діяльності у відповідність до нових вимог. Після цієї дати за порушення вимог платоспроможності Нацбанк не застосовуватиме заходи впливу до страховиків у разі виконання планів відновлення діяльності та/або фінансування.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 18 грудня 2023 року

Директива ЄС Solvency II стосується насамперед розміру капіталу, який повинні мати страхові компанії, щоб зменшити ризик неплатоспроможності. Наступними кроками щодо посилення вимог до платоспроможності страховиків в Україні, згідно з цією директивою, будуть визначення порядку оцінювання окремих категорій прийнятних активів та запровадження з 2027 року вимог до розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу за базовим підходом для окремих категорій страховиків.

, ,

Страховий ринок України в травні зменшився на 6 компаній

Страховий ринок України в травні залишили п’ять ризикових страховиків і один страховий брокер, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з даними НБУ, станом на 31 травня 2023 року на небанківському ринку працювали 104 страховики non-life (у квітні – 109) і 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом (ЕКА), 56 страхових брокерів (було 57).

Крім того, двом страховикам анульовано частину ліцензій добровільно (на підставі поданих компаніями заяв), ще одному – всі ліцензії.

До Національного банку в травні надійшло 323 запити від учасників небанківського ринку на реєстраційні та ліцензійні дії, з них 80 від страховиків.

Як повідомлялося, Національний банк України в травні виключив із Державного реєстру фінансових установ ПрАТ “СК “Уніполіс” і ТДВ “СК “Спейр” (обидва – Київ), ТДВ “СК “Рік-Автогарант” (Львів) у зв’язку з ухваленим рішенням про анулювання всіх наявних ліцензій на здійснення діяльності. Також виключено АТ “ПРОСТО-страхування” (Київ) у зв’язку з анулюванням раніше всіх наявних ліцензій через невідповідність структури власності страховика вимогам законодавства, та УАСК “АСКА” (Запоріжжя) у зв’язку із завершенням приєднання до СК “ВУСО”.

Крім того, за своєю заявою ТОВ “Іншуренс Адвайзорс” виключено з Державного реєстру страхових і перестрахових брокерів.

Зі страхового ринку України у 2022 пішли 27 компаній

Страховий ринок України у 2022 році залишили 26 ризикових страховиків і один зі страхування життя, повідомляється в огляді небанківського фінансового сектору, оприлюдненого на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з даними НБУ, у четвертому кварталі 2022 року обсяги валових премій компаній зі страхування життя збільшилися на 9%, а ризикового страхування, навпаки, зменшилися на 8%.

Загалом у 2022 році обсяги премій зі страхування життя зменшилися на 17%, а ризикового страхування – на 21%. Водночас виплати страховиків майже не змінилися, за квартал. При цьому за рік за договорами страхування життя вони зросли на 7%, ризикового страхування – скоротилися майже на третину.

Частка премій з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ і “Зелена картка”) у 2022 році збільшилася на 10 п. п. – до 49%. Зокрема, обсяг премій “Зеленої карти” збільшився більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком, а виплат майже на третину. При цьому більш ніж удвічі скоротилися премії з майнового страхування та страхування фінансових ризиків, а їхні виплати зменшилися на 62%.

Обсяг валових премій, переданих у перестрахування, за рік зменшився більш ніж удвічі, а виплати – майже на 60%. За четвертий квартал премії перестраховикам зменшилися на 36%, а виплати – на 40%.

НБУ зазначає, що загальний обсяг резервів збитків страховиків майже не змінився за квартал, проте мав різну динаміку щодо окремих видів страхування: за добровільними видами резерви збитків дещо зменшилися на 7% порівняно з третім кварталом; за обов’язковими видами – збільшилися на 10% щодо попереднього кварталу. У річному вимірі резерви збитків і за добровільними, і за обов’язковими видами страхування зросли на 36%.

Інвестиційні доходи ризикових страховиків у 2022 році зросли майже в півтора раза порівняно з попереднім роком. Більшу частину цих доходів становили відсотки за банківськими депозитами. Однак зростання інвестиційних доходів не змогло покрити збільшення операційних витрат. Коефіцієнт ефективності діяльності збільшився до 88%.

У четвертому кварталі минулого року один із лідерів ринку страхування життя здійснив рекласифікацію інвестиційних доходів, що призвело до їх значного зменшення. Без урахування даних цієї компанії інвестиційні доходи страховиків життя зросли на 30% у річному обчисленні та на 12% у квартальному вимірі. Доходи за депозитами зросли на 36% до попереднього кварталу, тоді як доходи від вкладень в ОВДП залишилися на незмінному рівні.

Ризикові страховики та страховики життя завершили четвертий квартал із незначним збитком, проте за результатами року обидві групи були досить прибутковими.

Рентабельність капіталу ризикових страховиків склала 15%, страховиків життя – 13%.

За четвертий квартал 2022 року обсяг активів страховиків життя збільшився на 3%, а за весь 2022 рік – на 18%. Активи страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, дещо зменшилися за квартал, проте зросли на 6% загалом за рік.

Станом на 1 січня 2023 року хоча б один із нормативів платоспроможності та достатності капіталу і ризиковості угод порушували сім страховиків.

Страховий ринок у листопаді добровільно покинула одна компанія, а ще шість страховиків – примусово

Страховий ринок України в листопаді 2022 року добровільно залишила одна страхова компанія, а ще шість страховиків – примусово, водночас до реєстру було включено одного страхового брокера, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Загалом кількість учасників небанківського фінансового ринку в листопаді зменшилася з 1572 (станом на 31 жовтня) до 1522 (станом на 30 листопада).

Станом на 30 листопада його учасниками були 117 страховиків non-life (у жовтні їх було 124) і 13 life-страховиків (кількість не змінилася), 187 ломбардів (190), 166 кредитних спілок (173), 806 фінансових компаній (839), 63 страхові брокери (62) і 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

НБУ також зазначає, що 21 фінансовій компанії, одному страховику, одному ломбарду та шістьом кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а 17 фінансовим компаніям, семи страховикам і трьом ломбардам – примусово (як міра впливу).

Крім того, шістьом фінансовим компаніям анульовано частину ліцензій добровільно, а п’яти фінансовим компаніям і одному страховику анульовано частину ліцензій примусово.

У листопаді зупинено дію ліцензій трьом фінансовим компаніям та одній лізинговій компанії. Водночас відновлено дію ліцензій 15 фінансовим компаніям і шести ломбардам.

Кількість банків не змінилася і становить 67.

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи.

На платіжному ринку діють 38 національних платіжних систем, враховуючи державні, і 16 міжнародних платіжних систем.

У листопаді до НБУ надійшло 403 запити від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 267. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки і кредитні спілки) – 53, страховиків – 74, платіжних установ – дев’ять.

З початку війни страховий ринок України скоротився на 5 компаній

Страховий ринок України з початку російської військової агресії в Україні скоротився на п’ять учасників сегменту non-life, повідомила заступник начальника управління нагляду за страховими компаніями Нацбанку України Юлія Христолюбська на зустрічі з учасниками страхового ринку у четвер.

За її словами, із зазначених страховиків троє пішли з ринку після анулювання ліцензій як заходи впливу, один – за заявою та один страховик, який був зареєстрований у січні 2022 року і не отримав жодної ліцензії.

“Якогось стрімкого виходу компаній з ринку внаслідок наглядових дій НБУ чи за бажанням страховиків ми не спостерігаємо. Ринок стабільний і в більшості своїх учасників продовжує працювати”, – зазначила Христолюбська.

Вона також уточнила, що станом на 22 вересня 2022 року у трьох компаній тимчасово зупинено ліцензії на провадження страхової діяльності, в однієї вони анульовані.

За її словами, станом на 1 вересня 2022 року у Державному реєстрі фінансових установ зареєстровано 140 страхових компаній, із них 13 спеціалізуються на страхуванні життя.

З посиланням на дані НБУ Христолюбська також повідомила, що за 2021 рік звіти подали 91% страховиків, за перше півріччя-2022 – 96% ув’язнених до Держреєстру, за перший квартал – 97% компаній, включених до держреєстру.

При цьому вона наголосила, що з усіх сегментів небанківського фінансового ринку на страховому ринку – найвищий рівень звітної дисципліни. Це є наслідком постійної комунікації нагляду із проблемними страховими компаніями шляхом направлення запитів щодо розкриття інформації та застосування адекватних заходів впливу.

,