Business news from Ukraine

“Страхові гарантії України” збільшила збір премій у 2 рази

ПрАТ “Страхові гарантії України” (“СГУ”) у 2023 році зібрало 3,41 млн грн валових премій, що на 99,7% більше, ніж роком раніше, випливає з інформації рейтингового агентства “Експерт-Рейтинг” про підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика/кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні “uaАА” за підсумками роботи за рік.

При цьому наголошується, що в аналізованому періоді страховик продовжив зберігати спеціалізацію страхування вантажів і багажу, на яку припало понад 95% отриманих за 2023 рік премій.

За 2023 рік компанія виплатила 3 тис. грн, тоді як роком раніше їх не проводила.

За 2023 рік власний капітал “СГУ” збільшився на 6,52% і склав 42,76 млн. грн., а його валові зобов’язання скоротилися на 26,63% до 14,18 млн. грн. Різноспрямований рух показників призвів до зростання співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями на 93,89 п.п. до 301,67%.

Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках компанії станом на 31 грудня 2023 р. зменшився на 5,41% до 47,68 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань страховика за рахунок більших темпів зниження валових зобов’язань зріс на 75,48 п.п. до 336,35%.

За підсумками 2023 року “СГУ” було отримано чистий прибуток в обсязі 1,76 млн грн, що на 1,7 млн грн перевищило її чистий прибуток за 2022 рік. При цьому операційний збиток скоротився більш ніж удвічі – до 791 тис. грн.

ПрАТ “СГУ” зареєстровано в листопаді 2005 року. Має ліцензії на здійснення 15 видів страхової діяльності, зокрема чотири – на здійснення обов’язкових видів страхування, 11 – добровільного страхування.

, , , ,

СК “Страхові гарантії України” збільшила збір премій на 23,4%

ПрАТ “Страхові гарантії України” (СГУ”) у січні-червні 2023 року зібрало 350 тис. грн валових премій, що на 23,4% більше, ніж за аналогічний період роком раніше, випливає з інформації рейтингового агентства “Експерт-Рейтинг” щодо підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика/кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні “uaAAА” за підсумками його роботи за зазначений відповідний період.

Зазначається, що незначні обсяги валових премій страховика в аналізованому періоді, серед іншого, пов’язані зі спеціалізацією “СГУ” на страхуванні вантажів і з істотним скороченням перевезень, що потребують страхування внаслідок нападу Росії і введення в Україні воєнного стану.

За вказаний період компанія виплат не здійснювала.

Власний капітал компанії на 30 червня 2023 року зріс на 6,03% – до 38,75 млн грн, валові зобов’язання – на 17,74%, до 18,75 млн грн, що призвело до зменшення співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями на 22,82 п.п. – до 206,63%. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів зріс на 3,46% і становив 47,01 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань страховика зменшився на 34,62 п.п. – до 250,68%.

“Отже, станом на початок другого півріччя 2023 р. ПрАТ “СГУ” мало дуже високий рівень забезпечення високоліквідними активами, обсяг яких у 2,51 раза перевищував валові зобов’язання страховика”, – констатується в повідомленні.

За підсумками першого півріччя 2023 року діяльність ПрАТ “СГУ” була збитковою: страховик отримав чистий у розмірі 1,399 млн грн (за 6 міс. 2022 року – 665 тис. грн) та операційний збиток – 2,165 млн грн (1,320 млн грн).

ПрАТ “СГУ” зареєстровано в листопаді 2005 року. Має ліцензії на здійснення 15 видів страхової діяльності, зокрема чотири – на здійснення обов’язкових видів страхування, 11 – добровільного страхування.

, ,

Страховик “Страхові гарантії України” у І півріччі різко скоротив збір валових премій

ПрАТ “Страхові гарантії України” (СДУ) у січні-червні 2022 року зібрала 286 тис. грн валових премій, що на 92,98% менше, ніж за аналогічний період 2021 року, випливає з інформації рейтингового агентства ” Експерт-Рейтинг” про підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика/кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні “uaAА” за підсумками його роботи за вказаний період у відповідь.

При цьому уточнюється, що на 30 червня 2022 р. власний капітал ПрАТ “СГУ” зменшився на 3,23% до 36,54 млн грн, а його валові зобов’язання знизилися на 11,12% до 15,93 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зростання співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями на 18,72 в.п. до 229,45%.

Обсяг коштів та їх еквівалентів на рахунках компанії знизився на 3,32% та склав 45,44 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань страховик зріс на 23,03 в.п. до 285,30%.

РА також зазначається, що діяльність “СГУ” в аналізованому періоді була збитковою, проте розмір операційного та чистого збитку за підсумками першого півріччя 2022 року зменшився порівняно з аналогічним періодом 2021 року. На думку РА, розмір отриманих страховиком збитків не суттєвий і не може суттєво вплинути на його фінансову стійкість.

ПрАТ “СГУ” зареєстровано у листопаді 2005 року. Має ліцензії на провадження 15 видів страхової діяльності, у тому числі чотири – на провадження обов’язкових видів страхування, 11 – добровільного страхування.

, ,

СК “СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УКРАЇНИ” У І КВ. 2022Р. СКОРОТИЛА ЗБІР ВАЛОВИХ ПРЕМІЙ НА 86,7%

ПрАТ “Страхові гарантії України” (СГУ) у січні-березні 2022 року зібрало 202 тис. грн валових премій, що на 86,7% менше, ніж за аналогічний період 2021 року, випливає із інформації рейтингового агентства “Експерт-рейтинг” про підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика/кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні “uaAА” за підсумками його роботи за вказаний період.

Водночас уточнюється, що частка страхових премій, що належить перестраховикам, знизилася на 92,5% до 52 тис. грн. Також наголошується, що компанія за звітний період виплат не робила.

Станом на 31 березня 2022 року власний капітал ПрАТ “СГУ” зменшився на 3,22% до 37,02 млн грн, а його валові зобов’язання знизилися на 2,17% до 17,11 млн грн. У результаті співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями в аналізованому періоді знизилося на 2,35 п.п. до 216,39%.

Обсяг коштів та їхніх еквівалентів на рахунках компанії практично не змінився та становив 46,49 млн грн. Протягом аналізованого періоду рівень покриття грошима зобов’язань страховика показав приріст на 4,73 п.п. до 271,72%. Активи скоротилися на 2,89% – до 54,134%.

РА зазначає, що перший квартал компанія завершила із чистим збитком у розмірі 183 тис. грн, рентабельність продажів “мінус” 284,16%, тоді як на І кв. 2021 рік – “мінус” 64,24%.

ПрАТ “СГУ” зареєстровано у листопаді 2005 року. Має ліцензії на провадження 15 видів страхової діяльності, з них чотири – на провадження обов’язкових видів страхування, 11 – добровільного страхування.

, ,