Business news from Ukraine

“Страхові гарантії України” збільшила збір премій у 2 рази

ПрАТ “Страхові гарантії України” (“СГУ”) у 2023 році зібрало 3,41 млн грн валових премій, що на 99,7% більше, ніж роком раніше, випливає з інформації рейтингового агентства “Експерт-Рейтинг” про підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика/кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні “uaАА” за підсумками роботи за рік.

При цьому наголошується, що в аналізованому періоді страховик продовжив зберігати спеціалізацію страхування вантажів і багажу, на яку припало понад 95% отриманих за 2023 рік премій.

За 2023 рік компанія виплатила 3 тис. грн, тоді як роком раніше їх не проводила.

За 2023 рік власний капітал “СГУ” збільшився на 6,52% і склав 42,76 млн. грн., а його валові зобов’язання скоротилися на 26,63% до 14,18 млн. грн. Різноспрямований рух показників призвів до зростання співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями на 93,89 п.п. до 301,67%.

Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках компанії станом на 31 грудня 2023 р. зменшився на 5,41% до 47,68 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань страховика за рахунок більших темпів зниження валових зобов’язань зріс на 75,48 п.п. до 336,35%.

За підсумками 2023 року “СГУ” було отримано чистий прибуток в обсязі 1,76 млн грн, що на 1,7 млн грн перевищило її чистий прибуток за 2022 рік. При цьому операційний збиток скоротився більш ніж удвічі – до 791 тис. грн.

ПрАТ “СГУ” зареєстровано в листопаді 2005 року. Має ліцензії на здійснення 15 видів страхової діяльності, зокрема чотири – на здійснення обов’язкових видів страхування, 11 – добровільного страхування.

, , , ,

“Експерт-Рейтинг” відкликав рейтинг у страховика “Альфа Страхування”

Рейтинговий комітет РА “Експерт-Рейтинг” 21 червня 2023 року ухвалив рішення про відкликання рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика ПрАТ “Страхова компанія” Альфа Страхування “(Київ), повідомляється на сайті РА.

Як повідомлялося, рейтинговий комітет РА “Експерт-Рейтинг” 23 грудня 2022 року ухвалив рішення про призупинення рейтингу компанії, зазначаючи, що його може бути відновлено за умови відновлення дії ліцензії компанії.

Раніше, 5 грудня 2022 року, Національний банк України застосував до ПрАТ СК “Альфа Страхування” захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінансових послуг.

НБУ також зазначав, що зазначений захід впливу застосовано у зв’язку з невідповідністю компанії вимогам Положення про ліцензування та реєстрацію постачальників фінансових послуг та умов здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг…, а саме вимогам до ділової репутації постачальників фінансових послуг. Компанія має усунути порушення до 5 грудня 2023 року.

Пізніше Моторне (транспортне) страхове бюро України на своєму сайті повідомило, що у зв’язку з тимчасовим зупиненням СК “Альфа Страхування” ліцензії на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) вона втратила право укладати нові договори.

Як повідомлялося, СК “Альфа Страхування” заснована 2000 року. Пропонує універсальний портфель послуг, що включає комплексні програми захисту інтересів бізнесу та широкий спектр страхових продуктів для приватних осіб.

, , ,

“Експерт-Рейтинг” відкликав рейтинг страховика “Країна”

Рейтингове агентство “Експерт-Рейтинг” 12 червня ухвалило рішення про відкликання рейтингу фінансової стійкості страховика ПрАТ “Страхова компанія “Країна” (Київ), повідомляється на сайті РА.

Також зазначається, що причиною такого рішення є завершення терміну дії договору.

Як повідомлялося, РА “Експерт-Рейтинг” оновило рейтинг СК “Країна” компанії на рівні “uaAA+” за національною шкалою за підсумками першого кварталу 2023 року.

Згідно з даними агентства, частка страхових премій компанії, що належать перестраховикам, зросла на 32,2%, а їхня частка в структурі валових премій збільшилася на 2,32 п.п., до 4,32%.

За перший квартал 2023 року компанія здійснила 1 млн грн страхових виплат, або на 32,01% менше порівняно з аналогічним періодом роком раніше, проте співвідношення між виплатами та валовими преміями зросло – на 5,33 п.п., до 53,49%.

Власний капітал компанії станом на 30 березня 2023 року зменшився на 10,38%, до 139,43 млн грн, а валові зобов’язання знизилися на 3,06% до 175,91 млн грн, обсяг грошових коштів та їхніх еквівалентів зменшився на 5,32%, до 58,82 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань страховика практично не змінився і станом на початок другого кварталу 2023 року становив 33,44%.

При цьому РА зазначає, що станом на звітну дату страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в ОВДП у сумі 31,296 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість ліквідними активами. У сукупності ліквідні активи (грошові кошти та ОВДП) покривали 51,23% зобов’язань страховика.

СК “Країна” працює на страховому ринку України з 1994 року. Має ліцензії на здійснення 23 видів страхування. Регіональна мережа страховика складається з 98 об’єктів по всій території країни.

, , ,

“Експерт-Рейтинг” зупинив рейтинг фінансової стійкості СК “Альфа Страхування”

Рейтинговий комітет РА “Експерт-Рейтинг” 23 грудня 2022 року ухвалив рішення про призупинення рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика ПрАТ “Страхова компанія “Альфа Страхування” (Київ), повідомляється на сайті РА.

Також наголошується, що рейтинг може бути відновлений за умови відновлення дії ліцензії компанії.

Як повідомлялося, Національний банк України 5 грудня 2022 року застосував до ПрАТ СК “Альфа Страхування” захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінансових послуг.

НБУ також зазначав, що зазначений захід впливу застосовано у зв’язку з невідповідністю компанії вимогам Положення про ліцензування та реєстрацію постачальників фінансових послуг та умов здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг…, а саме вимогам до ділової репутації постачальників фінансових послуг. Компанія має усунути порушення до 5 грудня 2023 року.

Пізніше Моторне (транспортне) страхове бюро України на своєму сайті повідомило, що у зв’язку з тимчасовим зупиненням СК “Альфа Страхування” ліцензії на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), вона втратила право укладати нові договори.

Раніше повідомлялося, що останнє оновлення рейтингу фінансової стійкості (кредитний рейтинг) СК “Альфа Страхування” РА “Стандарт-Рейтинг” здійснив 2 листопада 2022 року на рівні uaAA+, за результатами 9 міс. поточного року.

За перші три квартали 2022 року компанією було зібрано 719,327 млн грн валових премій, що на 32,97% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Чисті премії скоротилися на 32,75% до 711,449 млн грн, а зароблені премії – на 16,23% до 849,317 млн грн.

Обсяг виплат, здійснених СК “Альфа Страхування”, за дев’ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року знизився на 11,68% до 258,439 млн грн. З огляду на більші темпи скорочення брутто премій порівняно зі страховими відшкодуваннями, рівень виплат зріс на 8,66 п.п. до 35,93%.

Фінансовий результат від операційної діяльності за три квартали 2022 року порівняно з трьома кварталами 2021 року зріс у 3,77 раза до 138,428 млн грн, а чистий прибуток збільшився в 4,09 раза до 126,472 млн грн.

Як повідомлялося, СК “Альфа Страхування” заснована 2000 року. Пропонує універсальний портфель послуг, що включає комплексні програми захисту інтересів бізнесу і широкий спектр страхових продуктів для приватних осіб.

, , ,